• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

EŠV

Ekologicky šetrné výrobky

V 60. a 70. letech minulého století se zvedla vlna zájmu veřejnosti o stav životního prostředí. V souvislosti s tím se na trhu objevovaly různé výrobky vydávané za ekologicky šetrnější, i když ve skutečnosti šetrné k životnímu prostředí vůbec nebyly. Proto vznikla potřeba zavést důvěryhodný způsob značení těchto produktů. V roce 1992 byl založen Systém ekoznačení Evropské unie a v roce 1994 vyhlášen Národní program označování ekologických výrobků a služeb.

Ekologicky šetrný výrobek (dále jen EŠV) je takový výrobek, který je v průběhu celého životního cyklu šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i  ke zdraví spotřebitele ve srovnání s ostatními výrobky stejné kvality a užitných vlastností. O přidělení tohoto označení si musí výrobce zažádat. Je udělováno na omezenou dobu, po níž dojde k přezkoumání, zda je jeho užívání stále právoplatné. Ekologicky šetrné výrobky lze potom v obchodě snadno poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky - odtud "ekoznačení".

Loga EŠV České republiky a Evropské unie:

                                                   esv vyrobek               ecolabel

Tato ekoznačka je zárukou ekologické šetrnosti, zdravotní nezávadnosti a kvality u produktů, které jsou jimi označeny.

Zdroj: CENIA - Česká informační agentura životního prostředí

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že o EŠV se mluví jen ve spojení s výrobky, které obecně působí negativně na životní prostředí a sleduje se míra škodlivého účinku. Proto je určitě dobré koupit např. prací prášek označený jako EŠV, ale přesto ho nepoužívat ve větším množství, než je nezbytné. Dále je dobré si uvědomit, že ekoznačkou nebývají označovány výrobky, které obecně životnímu prostředí neškodí, či pouze ve velmi malé míře - např. jízdní kola.

 

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?