• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Bio výrobky

Bio výrobky

Jsou takové výrobky, při jejich výrobě nesmí být užito chemických hnojiv, ošetřovacích prostředků ani jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Producent bioproduktů musí mít uzavřenou řádnou smlouvu o kontrole biokvality s úředně uznávanou kontrolní organizací, která u celého procesu výroby bioproduktu kontroluje dodržování zákonem stanovených směrnic pro ekologické zemědělství.

 

Bioprodukty mají označení původu z ekologického zemědělství nebo mají druhové názvy vytvořené „bio“ k obvyklému názvu tradičního výrobku, nebo název nový, obsahující předponu „bio“ nebo přívlastek „ekologický“ (biologický, organický). Při uvádění na trh musí být kromě tohoto značení výrobky opatřeny stanovenou značkou bioprodukty, tzn. chráněnou značkou a názvem, eventuálně ochrannou známkou producentského svazu a firemním názvem výrobce. V Evropské unii lze také používat celoevropskou značku pro biopotraviny, která je však používána zatím pouze ojediněle.

Certifikované značky pro označení biopotravin:

                                      bio evropsk            biozebra

Zdroj: CENIA - Česká informační agentura životního prostředí

 

 

 


 

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?