• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

FSC

FSC

Co to je?

FSC je označení nestátní neziskové organizace Forest Stewardship Council, která si klade za cíl podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů a típ pomáhat chránit ohrožené a devastované světové lesy.

Jakým způsobem chrání lesy?

Lesy slouží jako zdroj dřeva pro nejrůznější potřeby. Způsoby jeho těžby jsou však velmi rozdílné - od šetrného po devastující. Pokud je les obhospodařován způsobem co nejbližším přírodě, dřevo z něj pocházející získá prestižní certifikát, který je zárukou, že les je šetrně obhospodařován. Vy pak máte jistotu, že jste koupí dřeva nebo výrobku z něj nepřispěli k drancování lesů.

Jak probíhá certifikace?

Způsob obhospodařování lesa musí splňovat 10 základních a mnoho dílčích kritérií. Jejich plnění kontrolují nezávislé organizace dle mezinárodního certifikačního systému. Po jejich splnění má vlastník lesa právo užívat pro své dřevo logo FSC

Toto logo znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.

Logo FSC:

FSC Logo RGB 

Více podrobností naleznete na stránkách FSC Česká republika.

 

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?