• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zelené úřadování

Zelené úřadování

Pojmem "Zelené úřadování" je míněn takový způsob hospodaření na pracovišti, aby toto hospodaření bylo co nejvíce šetrné k životnímu prostředí. Mnoho kroků vede zároveň k úsporám finančním.

První možností zavádění Zeleného úřadování je komplexní přístup, počínající tzv.environmentálním auditem a vypracováním podrobné koncepce zavádění nového způsobu hospodaření. Pokud nám tuto možnost finanční situace neumožňuje, můžeme se zaměřit alespoň na některý z následujících bodů, které se Zeleného úřadování týkají:

1. 3R (Reduce, Reuse, Recykle)

Kupujte méně věcí, nechte je dosloužit. Pokud to jde, používejte je opakovaně. Pokud je již nepotřebujete Vy ani nikdo jiný, umožněte opětovné zužitkování materiálu.

2. Biologicky rozložitelné a recyklovatelné materiály

Dávajte jim přednost.

3. Čím méně obalů, tím lépe

Kupujte větší či koncentrovaná balení. Zmenší se množství odpadu. Ideální jsou obaly vratné.

4. Výrobky nepoškozující životní prostředí a lidské zdraví

Pokud je dostupná šetrnější alternativa, zamezte používání látek obsahujících jedy a toxické látky.

5. Nakupujte lokální produkty

Podporujete místní producenty, svůj region a snižujete nároky na dopravu.

6. Výrobky šetřící zdroje a energii

Nakupujte spotřebiče v nejšetrnější energetické třídě (A, ideálně A++). Vypínejte spotřebiče. Šetříte nejen přírodu, ale i své finance.

7. Výrobky ekologického zemědělství a fair trade

Nepoškozují přírodu používáním hnojiv a pesticidů. Fair trade má sociální dopad.

8. Ekoznačky

Kupujte certifikované produkty, u kterých je prokazatelný původ a způsob výroby.

 

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?