• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Středočeská síť ekoporaden

 

V lednu roku 2010 byl ve Vlašimi, ve Vraném nad Vltavou a na dalších místech Středočeského kraje zahájen dvouletý projekt "Středočeská síť ekoporaden". Jeho cílem je zajištění standardizovaných ekoporadenských služeb, které pomáhají občanům, veřejné správě, podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, neziskovým organizacím při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím na území Středočeského kraje. Standardizované ekoporadenské služby se týkají kvality infrastruktury (bude zajištěna dostupnost ekoporadenství a kvalitní materiálně-technické a personální zázemí ekoporaden), procesů (ekoporadny např. garantují lhůtu na odpověď a její správnost), každá ekoporadna také bude mít zpracován koncept zeleného/udržitelného úřadování v ekoporadně.

Projekt "Středočeská síť ekoporaden" naplňuje požadavky Rozvojového programu environmentálního poradenství v České republice pro období 2008 - 2013 a Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje v letech 2003 - 2010. Jednotlivé účastníky směruje k dodržování základních principů environmentálního poradenství, kterými jsou nezávislost, týmová práce, profesionalita, sepětí s regionem, preventivní ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj a pilotní řešení.

Občanům Středočeského kraje pomáhá projekt řešit konkrétní otázky a životní situace související s životním prostředím na území kraje prostřednictvím přímého poradenství (osobně, telefonicky, e-mailem, přes webové rozhraní), dále osvětovými aktivitami (přednášky, semináře, workshopy, přímé akce v terénu, vydávání tiskovin, publikace v médiích apod.) navíc podporovat změnu návyků směrem k environmentálně příznivějšímu chování a jednání, propagovat environmentálně příznivé produkty a služby, umožnit osobní účast na ochraně přírody a životního prostředí a v procesu rozhodování o životním prostředí v jejím bezprostředním okolí. Pracovníky veřejné správy projekt orientuje na oblast zeleného/udržitelného úřadování, podnikající fyzické a právnické osoby projekt vede k environmentálně příznivému podnikání a ekoporadcům projekt vzděláváním, výměnou zkušeností a stážemi zvyšuje kvalifikaci. Projekt spolufinancuje Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí částkou 2.951.670 Kč.

Na realizaci projektu se podílí Český svaz ochránců přírody Vlašim jako realizátor spolu s následujícími partnery: Ekodomov Kutná Hora, Centrum ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou, Muzeum Říčany, Český svaz ochránců přírody Polabí a Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou.

 

Pokud máte zájem o podrobnosti k tomtuo projektu  nebo máte nějaký dotaz týkající se životního prostředí napište na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Aktualizováno Pondělí, 02 Leden 2012 21:52  

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?