Říje a rozmnožování našich kopytníků

Daněk skvrnitý (Dama dama)

V přírodě je plachý, ale v oborách vychází na pastvu i na otevřená prostranství. Na začátku říje samci mezi sebou soupeří o postavení a přetlačují se parohy. Během říje se ozývají chrochtavými zvuky – rocháním. Zvuk vzniká nasáváním vzduchu do hrtanu. Samec se během říje páří s více samicemi. Říje ovšem není tak bojovná jako u jelenů.
Počátkem léta samice přivádí na svět jediné mládě. To se brzy dokáže postavit na nohy, je-li to potřeba. Jinak v prvních týdnech života většinou leží. Samice s mláďaty a mladší samci žijí v oddělených stádech, dospělí samci jsou většinou samotářští.
Celkově lze říci že veškeré projevy (říje, rozmnožování, vyrůstání nového paroží atd.) jsou ve srovnání s jeleny posunuté přibližně o 3 týdny.

Jelen lesní (Cervus elaphus)

Pro samce je během říje charakteristické hlasité troubení. Nejčastější je při svítání nebo při soumraku. Troubení používají i při soubojích mezi sebou, kdy se snaží pomocí svých parohů vyhnat svého konkurenta z blízkosti samic. Parohy po říji shazují.
Samice pohlavně dospívají druhým rokem života a březost u nich trvá 34 – 37 týdnů. Rodí jedno, vzácně dvě mláďata vážící přibližně 15 kg. Ta zůstávají několik dnů po narození skrytá v travnatém porostu. Po dvou týdnech jsou koloušci schopni připojit se ke stádu, ale další 3 měsíce jsou ještě závislí na matce. Jejich charakteristické bílé skvrnění obvykle mizí koncem léta, ale poměrně často se stává, že několik bílých skvrn je na srsti mladých jelenů patrných ještě následující rok.

Srnec obecný (Capreolus capreolus)

Srnec obecný je relativně plachý a při ohrožení se často ozývá zvukem podobným psímu štěknutí. Většinu roku se zdržuje samostatně, výjimkou je pouze období rozmnožování. Samci jsou polygamní a v polovině července začínají bojovat o přízeň samic. Říje není tak nápadná jako u jelena a je i mnohem dříve – v červenci a srpnu. Od října do listopadu potom samci shazují parůžky. Na jaře příštího roku jim narůstají nové, zpočátku pokryté vrstvou lýčí. To vyživuje parůžek při vývoji a růstu.
U samic se až do listopadu zárodek prakticky nevyvíjí (latentní březost). V květnu až červnu rodí srna obvykle jedno, někdy dvě hnědá, bíle skvrnitá mláďata, srnčata.
Samice pohlavně dospívají ve věku 16 měsíců.

Muflon (Ovis musimon)

Hlas muflona se podobá hlasu ovcí, se kterými je blízce příbuzný (čeleď turovití – Bovidae). Je to krátké bečení, které již z dálky označuje táhnoucí či pasoucí se tlupu. S klasickými projevy říje, typickými pro jelenovité (čeleď Cervidae), se u nich nesetkáváme. Doba námluv probíhá v listopadu, někdy i v prosinci. Většinou jedno, někdy dvě mláďata se rodí asi po 22 týdnech. Muflončata se rodí již počátkem března a samičky během jara a léta tak fyzicky vyspějí, že koncem roku již přichází do říje. Tyto muflonky pak přivádějí na svět mláďata koncem června.