• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Louky u rybníka Sýkorník

louka Skornk_2_1Okolí Mníšku pod Brdy je člověkem značně zatížená krajina. Kromě intenzivního polního hospodaření zde v minulosti byly zjištěny kontaminace těžkými kovy z blízké úpravny rud. Přesto se na severním břehu rybníka nacházejí vysoce cenné podmáčené louky.

Tyto louky jsou jedinou dochovanou lokalitou typu tzv. "podbrdské podmáčené bezkolencové louky" na bývalém okrese Praha-západ, který dříve tvořil neodmyslitelnou součást krajiny Brd a Podbrdska. Nejcennější část této lokality o velikosti cca 4 ha je charakterizována vysokým stupněm přírodní rozmanitosti, roste zde několik zvlášť chráněných druhů rostlin - např. kosatec sibiřský (Iris sibirica, silně ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992 Sb.), upolín evropský (Trollius altissimus, ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992 Sb.), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis, ohrožený druh dle vyhlášky 395/1992 Sb.).

 

Modrsek bahennV rámci průzkumu, který jsme zde prováděli, jsme zjistili stabilní populaci silně ohroženého modráska bahenního (Phengaris nausithous).


Z ptáků pravidelně hnízdí ťuhýk obecný (Lanius colurio), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), v rákosových porostech moták pochop (Circus aeruginosus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?