• Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

V EVVO1

Centrum ekologické výchovy Zvoneček vzniklo společně se ZO ČSOP 11/11 Zvoneček v roce 1996.Hlavním cílem CEV Zvoneček je působení na co nejvíce cílových skupin v oblasti životního prostředí (děti ze ZŠ, děti z MŠ, mimoškolní činnost s dětmi a mládeží, podnikatelé, veřejná správa, široká veřejnost, odborná veřejnost, nestátní neziskové organizace, atd.).

Snažíme se vytvořit v lidech vztah k přírodě, ke svému životnímu prostředí. Snažíme se naplňovat krajskou koncepci EVVO. CEV Zvoneček proto realizuje mnoho činností, mezi které patří např.:

 • výukové programy pro děti z MŠ a ZŠ
 • krajská korespondenční soutěž Svět kolem nás
 • cestopisné i odborné přednášky a besedy
 • exkurze do přírodních lokalit
 • happeningové akce pro veřejnost
 • odborné semináře a školení
 • umělecké a výtvarné dílny
 • tématické dny k významným dnům životního prostředí, atd.
 • tvorba a prodej publikací a metodických materiálů

Dále jsme fungovali jako Infocentrum Českého svazu ochránců přírody.

  

         vukov program     P1210027   

 

ekocentra cz_245x50

banner-ekokatalog2

header logo

 

 

 

 

Aktualizováno Pátek, 29 Srpen 2014 12:14