• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Praktická ochrana přírody

Zabýváme se ochranou a péčí o zvláště chráněná území a přírodně cenné lokality.

Nabízíme:

vytváření plánů péče o zvláště chráněná území

biologické průzkumy

odstraňování náletů

tvorba a údržba naučných stezek

údržba hraničního značení zvláště chráněných území

zajištění managementu ve zvláště chráněných územích

 

Management zvláště chráněných území zahrnuje činnosti potřebné pro obnovu a údržbu lokality na základě plánu péče o danou lokalitu.

Mezi naše další činnosti patří:

 

Akce Buteo

Jedná se o celostátní projekt sledování výskytu kání v různých oblastech republiky. Akce probíhá již mnoho let. Naše ZO je do projektu zapojena již 16. rok. Sledování provádíme na 5 kilometrových transektech třikrát během zimy. Od loňského roku provádíme pozorování již na šesti transektech. Výsledky pozorování posíláme ke zpracování koordinátorovi celé akce.

Péče o plochy veřejné i soukromé zeleně

V současnosti se staráme o plochy zeleně patřící TJ Sokol  ve Vraném nad Vltavou. Prováděli jsme údržbu schodů ke kostelu ve Vraném nad Vltavou. Také se staráme o několik soukromých pozemků.

V roce 2006 jsme připravovali koncepci zeleně pro obec Měchenice.
Dále spolupracujeme na projektování a přípravě parku na Zbraslavi.
Nabídkový list Péče o zeleň ke stažení zde!

 

Monitoring mravenišť v PR Zvolská Homole

V květnu roku 2015 začínáme s dlouhodobým monitoringem mravenišť mravence lesního v PR Zvolská Homole.I

Informace pro návštěvníky PR Zvolská homole naleznete ZDE!
Informace o mravencich naleznete ZDE!

 

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?