• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zvoneceklogonove maleSVĚT KOLEM NÁSZvoneceklogonove male

13. ročník

 

celoroční krajská korespondenční vlastivědně-environmentální soutěž
pro žáky 3.-7.tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií

 

Vážené učitelky, vážení učitelé, vedoucí kroužku a oddílu, zvídavé holky, zvídaví kluci, rodiče, po dobrých zkušenostech s předchozími ročníky Centrum ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou vyhlašuje 13. ročník celoroční krajské vlastivědně-environmentální korespondenční soutěže SVÉT KOLEM NÁS.

V posledních letech měl celý ročník soutěže nějakou výraznější spojovací linii, stejně tak tomu bude i letos. V loňském roce jste se soutěžící týmy v duchu s názvem celé soutěže podrobněji zabývali nejbližším okolím, ve kterém žijí – obcí, městem, okolní krajinou. Úkolem týmů bylo shromáždit všechny možné dostupné informace týkající se historie, současnosti, přírody, společnosti zvoleného území. Mohl tak vzniknout sborníček, který týmy následně mohou využívat ve škole, případně ho mohou nabídnout svým spolužákům či veřejnosti.
V posledních dvou letech se týmům odborníků podařilo definovat konkrétní očekávané výstupy pro jednotlivá průřezová témata a v letošním ročníku soutěže se pokusíme nabídnout aktivity, pomocí nichž byste mohli tyto jednotlivé výstupy naplňovat, v souladu s tradicí této soutěže se bude jednat o výstupy průřezového tématu Environmentální výchova, které jsou rozděleny do 5 oblastí:

  • Senzitivita
  • Zákonitosti
  • Problémy a konflikty
  • Výzkumné dovednosti
  • Akční strategie

V každém kole vás čeká 6 úkolů napříč jednotlivými oblastmi EV, jiné zadání bude pro žáky 3. – 5. tříd a jiné pro žáky 6. – 7. tříd.
Pro jistotu přikládáme jako samostatný dokument přehled všech výstupů PT EV pro 1. i 2. stupeň ZŠ, tak jak byl publikován na stránkách projektu Průřezová témata a čtenářství (www.ptac.cz).
U každého úkolu bude uvedeno označení výstupu, k jehož naplňování daný úkol přispívá – využívat k tomu budeme zkratky – např. AS1 znamená, 1. výstup z oblasti Akční strategie.


I letos se dozvíte zadání všech 4 kol najednou, protože některým úkolům je dobré se věnovat delší dobu.

Je hodně pravděpodobné, že budou některé úkoly stejné nebo podobné s těmi, které jste mohli řešit v minulých letech – to je taková daň za to, že chceme nyní vytvořit ucelený soubor aktivit naplňujících výstupy environmentální výchovy. Můžete tedy na své případné dřívější práce navázat, případně je obohatit a doplnit.


Propozice soutěže
Kategorie:
A: 3. – 5. třída – týmy
B: 6. – 7. třída – týmy
Za tým je považována minimálně dvojice soutěžících, muže se ale jednat o libovolně početnou partu, případně celou třídu.

Přihláška do soutěže: Do soutěže se soutěžící přihlašují vyplněním přihlášky, kterou zašlou nejpozději spolu s odpovědí na otázky 1. kola. Po zkušenostech z předchozích let apelujeme na soutěžící, aby přihlášku vyplnili pečlivě a čitelně, aby nedocházelo ke zmatkům s názvy, kontakty či kategoriemi.
Přihlášku si je možno stáhnout z této stránky – viz níže.

Počet soutěžních kol: 4

Zadání úkolů:
V každém kole obdrží soutěžní týmy soubor úkolů, které mají řešit.
Na řešení mají týmy více než 2 měsíce. Termín uzávěrky kola je vždy uveden v zadání kola, takže jen pro upřesnění:
1. kolo – uzávěrka v pátek 9. 11. 2012
2. kolo – uzávěrka v pátek 11. 1. 2013
3. kolo – uzávěrka v pátek 22. 3. 2013
4. kolo – uzávěrka v pátek 7. 6. 2013

Webová adresa soutěže (zde pozor na změnu!!!):
http://www.cev-zvonecek.cz – zde si klikněte na složku Centrum ekologické výchovy a v levé liště najdete odkaz na vlastní soutěž - Svět kolem nás.
Na této webové adrese budou též k dispozici správné odpovědi (v případě, že objektivně existují), bodové zisky jednotlivých týmu a také ukázky zajímavých odpovědí.

Hodnocení: V každém kole mohou soutěžící získat maximálně 100 bodů. Hodnotit se bude hlavně zvládnutí jednotlivých úkolů a způsob a kreativita při jejich zpracování.

Zasílání odpovědí: Odpovědi je možné posílat poštou na adresu vyhlašovatele soutěže, je možné též využívat elektronické pošty - Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
Prosíme o dodržování termínu a o to, aby elektronické odpovědi byly posílány v běžně dostupných formátech s využitím běžně dostupných programů – jedná se hlavně o výstupy grafické, ale i textové.
V minulých ročnících školy většinou shromáždily odpovědi od všech svých soutěžících týmů a posílaly je společně v jedné obálce nebo krabici.
Prosíme též o to, aby

  • nebyly odpovědi posílány po částech – shromážděte všechny podklady a pošlete je najednou; výjimkou je elektronické odeslání fotografií nebo videí a tištěné odpovědi v dopise
  • za každý tým odešlete pouze 1 odpověď na konkrétní úkol – pokud úkoly řeší každý člen týmu samostatně, vyberte do odesílané odpovědi buď odpověď jednoho z nich, nebo dílčí odpovědi nějak souhrnně zpracujte – v opačném případě bude kvalita odpovědi posuzována podle odpovědi, která bude první k dispozici.

Ukončení soutěže: Ukončení soutěže, její vyhodnocení a ocenění nejúspěšnějších řešitelů proběhne v červnu 2013. Soutěžící též obdrží zadání a řešení úloh a ukázky odpovědí soutěžících v podobě brožury.

Prosíme proto všechny soutěžící o to, aby dbali na estetickou kvalitu zasílaných odpovědí a o výrazné barvy textu či obrázku. Je totiž škoda, když správné a zajímavé odpovědi nemůžeme v brožuře či na webu publikovat jenom proto, že jsou odeslány na promaštěném papíru a téměř nečitelně načmárány, navíc své výstupy vytváříte jako součást vaší regionální učebnice.

Těšíme se na spolupráci
Katka a Honza Vrtiškovi

PROPOZICE 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE SVĚT KOLEM NÁS KE STAŽENÍ NALEZNETE - zde!

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE JE KE STAŽENÍ - zde!


Aktualizováno Úterý, 17 Září 2013 20:16