• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Historie - MOP Nezmaři

Na vznik oddílu vzpomíná Jan Vrtiška:

Vznik oddílu
Po nástupu do vranské základní školy jsem od tehdejšího vedení školy dostal bojový úkol - buď povedeš oddíl sportovní nebo oddíl přírodovědný. K obojímu jsem měl svou náturou blízko, přesto jsem dal přece jen přednost přírodě. Vyvěsil jsem si na školní budovu inzerát, že hledám schopné a přírodě přátelsky nakloněné děti a svolal na 9. 9. 1987 první schůzku. Nečekal jsem velký zájem - to, že se objeví 17 páťáků a šesťáků, jsem skutečně netušil.

Možná byl zájem podpořen poměrně bohatým koutkem živé přírody, který jsem nainstaloval do pracovny č. 26, která se měla na několik budoucích let stát naší první klubovnou. V koutku jsme měli zlatohlávky, strašilky, pakobylky a myši tanečnice.
Již při první schůzce jsme se vydali do terénu - první oddílová exkurze vedla ke Zvolskému potoku a trvala 3 hodiny.

Vznik názvu oddílu
15. 9. přibyli do zookoutku další živí tvorové - nezmaři, které jsem nalovil v lesním rybníčku u Slap. Při 2. schůzce 16. 9. jsme se seznámili s vlastnostmi těchto tvorů a jejich schopnost regenerace nás natolik zaujala, že jsme se rozhodli dát si podle těchto zvířátek své jméno - od teď se tedy budeme jmenovat NEZMAŘI. Také se nechceme lekat problémů, nebudeme se bát nepohody a strádání, také budeme prakticky nezničitelní.

Vedení oddílu
U zrodu oddílu stál Honza Vrtiška, který pracoval jako jeho vedoucí do roku 2009. Spolu s ním se alespoň část období na vedení oddílu (nebo oddílové přípravky) podíleli: Jana Vrtišková, David Turner, Petr Bobr Obermajer, Veronika a Martina Kubaňovy, Petr Žáček, Michal Kubelík, Magda Tejnická, Petr Janeček, Tomáš Vrtiška, Markéta Vláčilová a Katka Vrtišková. V dnešní době jsou vedoucí opět odchovanci oddílu a to Lucka Vavřinová, Tereza Částková, Bára Plachá a pomáhá jim Petr Janeček.

První víkendovka
Historicky první oddílová víkendovka proběhla ve dnech 18. - 20. 9. 1987 v Českém krasu - tábořili jsme na Karlštejně u Berounky a navštívili jsme rezervaci Koda a Koněpruské jeskyně.

Přehled členů oddílu v 1. roce činnosti
Celkem se v 1. roce existence oddílu do činnosti zapojilo 23 členů (viz foto): Přední řada zleva: Kristýna Cihelková, Jana Boháčková, Vendula Alexandrová, Petra Vedralová, Iveta Malá, Alena Kyptová, Eliška Zemanová, Jana Syrovátková, Dáša Hrachovcová, Eva Marvalová.
Uprostřed stojí zleva:
Zita Maršíková, Veronika Kubaňová, Martina Kubaňová.
Vzadu stojí zleva:
Martin Myšák, Robert Pikous, David Turner, Miloš Hodek, Dan Myšák, Živana Dlouhá, Irena Lišková, Michala Bernášková, Markéta Strnadová

Historie našeho zařazení do dětských organizací
Až do roku 1990 jsme byli členy pionýrské organizace, ta však v tomto roce ve Vraném zanikla a my jsme hledali jiné zastřešení. Podařilo se nám získat kontakt na Hnutí svobodných oddílů, které sídlilo v Českých Budějovicích, nechali jsme si od nich zaslat dokonce stanovy hnutí.
Pak jsme se ale spojili s Věrou Hanouskovou z Mníšku pod Brdy, která vedla přírodovědný oddíl Čejky a spolu s několika dalšími oddíly z okolí spoluzaložila organizaci Unie kamarád, jejímiž členy jsme se v prosinci roku 1990 také stali. Zde jsme fungovali několik let, ale díky kontaktům získaným při soutěži Zlatý list (později Zelená stezka - Zlatý list) jsme v únoru 1993 vstoupili do Českého svazu ochránců přírody. Stali jsme se útvarem mladých ochránců přírody (úMOPem - později MOPem) a zastřešující základní organizací ČSOP pro nás zpočátku byla ZO 11/1 ve VÚLHM na Strnadech, později jsme si založili svoji vlastní ZO (viz informace o ZO ČSOP na jiném místě těchto webových stránek), která dodnes nese označení ZO ČSOP 11/11 Zvoneček.

Historie naší klubovny
Až do roku 1994 jsme se scházeli každou středu (později každý pátek) ve škole v pracovně přírodopisu a veškerý náš majetek se vešel do jedné skříně na chodbě školy (svoji první knížku jsme vyhráli při okresním srazu přírodovědných oddílů a do konce prvního roku činnosti jich přibylo ještě 5, jiný majetek jsme prakticky neměli). Od listopadu 1994 sídlíme v suterénu horní budovy MtŠ, kde máme k dispozici několik poměrně velkých místností - jedna slouží jako skladiště materiálu (dnes je ho již podstatně víc), pracovna, kuchyňka a beletristická knihovna; druhá slouží jako hlavní místnost pro schůzky i akce pro veřejnost (viz informace o činnosti našeho CEV) a je zde i odborná knihovna; ve třetí místnosti byl původně sklad sběrového papíru, v posledních letech jsme ji zrekonstruovali a upravili jako zookoutek (viz informace o zookoutku). Dále zde máme jednu místnost, kde máme kancelář celé naší organizace a k té se později dodělával archív dokumentů. K dispozici máme též WC a místnost, kterou již až příliš dlouhou dobu stále upravujeme na sprchový kout.

Aktualizováno Pátek, 19 Srpen 2011 19:53  

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?