• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Managementy

V současné době zajišťujeme managenet následujících lokalit:

 

PR Zvolská Homole

Je území o rozloze 47 ha nacházející se jižně od Prahy u obce Zvole. Tvoří ho zalesněná plošina končící vysokou skálou nad údolím Vtavy s překrásnou vyhlídkou na Vrané nad Vltavou. Předmětem ochrany jsou společenstva vřesovišť a stepních formací.

PP Lom Chlum

Přírodní památka Lom Chlum se rozkládá u obce Dolní Lomnice ve Středočeském kraji. Hlavním motivem ochrany je ochrana biotopu s významným výskytem chráněných druhů obojživelníků, plazů a ptáků. Hnízdí zde např. výr velký (Bubo bubo).

PP Číčovický Kamýk

Důvodem ochrany je buližníkový suk, jde o paleontologickou lokalitu. Na jeho úpatí je výrazné naleziště zkamenělin.

PP Kněživka

Důvodem ochrany je buližníkový ostroh, naleziště zkamenělin.

PP Krňák

Zahrnuje oblast mrtvého ramene Berounky pod Zbraslavským zámkem, přilehlou nivu s mokřadními společenstvy a zbytek lužního lesa.

PP Pazderna

Mokřadní lokalita na Třebíčsku s bohatým výskytem prstnatce májového (Dactylorhizza majalis).

PR Čížov

Důvodem ochrany jsou květnaté bučiny a suťové lesy s bohatým podrostem

PP Hřebenec

Skalní hřbet s reliktním borem na Příbramsku.

 

Jak jste spokojeni s nabídkou bio produktů ve vašem okolí?